Καλό καλοκαίρι!

Μια εκπαιδευτική χρονιά ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της στόχους. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε καθώς και τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη και υπεύθυνη συνειςφορά τους στην προςπάθεια μας! Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Σας ευχαριςτώ θερμά

Αγγελική Αμπατάγγελου