Διαγνωστικά Τέστ Ε τάξης

Ενημερωτικό Δελτίο

Πάτρα 8/1/2014

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές της Ε τάξης (προ- Lower) μέχρι το τέλος της χρονιάς   (Μάιος 2014) θα συμμετέχουν κάθε δεύτερο Σάββατο στο 2ο Κύκλο διαγνωστικών τεστ σε άγνωστη ύλη προκειμένου να διαπιστώσουμε την ευχέρεια τους να διαχειρίζονται τις μέχρι τώρα αποκτηθείσες γνώσεις τους και ακόμα σπουδαιότερο να εξοικειωθούν με τις μελλοντικές εξετάσεις τους.

Ο κύκλος αυτός προσομοιάζει στις εξετάσεις του Michigan ECCE (Lower B2) στις οποίες θα συμμετέχουν τον Μάιο του 2015.

Οι ημερομηνίες των τεστ είναι :

  • 18   Ιανουαρίου
  • 1     Φεβρουαρίου
  • 15  Φεβρουαρίου
  • 1     Μαρτίου
  • 15   Μαρτίου
  • 29  Μαρτίου
  • 5    Απριλίου
  • 3    Μαΐου

 

Σας ευχαριστώ

Τερέζα Αμπατάγγελου