Το edu4schools, μια καθαρόαιμη διαδικτυακή πλατφόρμα

Φρέσκο, απλό, ευέλικτο και αξιόπιστο θα αγαπηθεί από όλους: μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, προσωπικό. Το 4Schools δεν είναι μόνο ένα γραμματειακό διαχειριστικό σύστημα του σχολείου μας. Μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε έναν εντελώς νέο τρόπο λειτουργίας και αποδοτικότητας.

Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 4Schools από το σπίτι ή το γραφείο τους, για να ελέγξουν και να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, για να ενισχύσουν δημιουργικά τη διαδικασία της μάθησης, έχοντας πρόσβαση εκπαιδευτικό υλικό αλλά και σε προσωπικά εκπαιδευτικά portfolios και reports.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι συνεργάτες σας μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, για να επικοινωνήσουν με το σχολείο και τους μαθητές, να αναθέσουν εργασίες, να διαχειριστούν δεδομένα και να πραγματοποιήσουν εργασίες, που στο παρελθόν μπορούσαν να κάνουν αποκλειστικά από τον χώρο του σχολείου.