«Από την κλειστή οθόνη στην ανοιχτή σύνδεση με τα παιδιά μας»

Με χαρά σας αναγγέλλουμε ότι το πρόγραμμα συμβουλευτικής – ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης  « Ανοιχτοί διάλογοι με καταφατική οπτική» ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Πρόκειται για […]

Συνέχεια