Για την δική σας ενημέρωση θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το πλέον ξεκάθαρο, εύκολα κατανοητό  και σύντομο πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε.

Αναλαμβάνουμε τους μαθητές μας στην Τρίτη τάξη του Δημοτικού και σε μία και μόνη χρονιά ολοκληρώνουμε την ύλη δύο τάξεων Junior A και Junior B.

Εφαρμόζοντας σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις δυνατότητες που μας παρέχει η νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με την 40ετή εμπειρία μας, εξασφαλίζουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πρώτο τους πτυχίο (Lower Cambridge, Michigan, ΚΠγ) στη Δευτέρα τάξη του Γυμνασίου, δηλαδή έπειτα από μόνο 6 χρόνια σπουδών χωρίς θερινά τμήματα.  

Η ολοκλήρωση των σπουδών, απόκτηση πτυχίου Proficiency Cambridge – Michigan, επιτυγχάνεται μετά από κύκλο σπουδών μέγιστης  διάρκειας   2 ετών, χωρίς θερινά τμήματα.

Με εκτίμηση,

Αγγελική Αμπατάγγελου

Πτυχ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
MA in Translation, Surrey, UK